گچ گچبری مقاله عکس فیلم

مقاوم کردن اندود گچ در مقابل آب

نویسنده :
تاریخ:1392/08/16-11:04

مقاوم کردن اندود گچ در مقابل آب

درفضاهایی از آپارتمان های مسکونی که اندود گچ در مقابل بخار آب قراردارد مانند سقف حمامها و یا توالت ها و یا آشپزخانه ها برای آنکه بخار آب به گچ آسیبی نرساند روی آنرا با یک یا چند لایه رنگ روغن می پوشانند تا بدینوسیله مقاومت آن در مقابل آب و مخصوصا بخار آب زیادتر گردد. ولی این رنگ روغن

نمی تواند گچ را صد درصد درمقابل آب مقاوم نماید و باز هم بعد از چندی سقف یا دیوار این گونه فضاها دراثر مجاورت با بخار آب طبله می نماید.

البته با افزودنی های شرکت مهندسین مشاور کیا عمران ( www.kiaomran.ir یا www.gatch.ir ) می توان مقاومت ملات و اندود گچی را در برابر آب و رطوبت افزایش داد و درصورتی که ملات گچی با این افزودنی ها اجرا گردد و روی آنرا با یک یا چند لایه رنگ روغن بپوشانند صد درصد در مقابل آب مقاوم بوده و مشکلی برای آن پیش نخواهد آمد.نوع مطلب : مقالات گچ 

گچ ضد آب

نویسنده :
تاریخ:1392/01/6-17:44

گچ ضد آب

برای تولید گچ ضد آب می توان از سه روش استفاده نمود :

1. کاهش نسبت آب به گچ : با کاهش نسبت آب به گچ تخلخل ملات گچ کمتر شده و آب کمتری را جذب خواهد نمود برای این منظور می توانید از افزودنی های شرکت مهندسین مشاور کیا عمران استفاده نمایید. کاهش نسبت آب به گچ ملات گچ باعث افزایش مقاومت گچ در برابر رطوبت ( افزایش درجه نرمی گچ ) می شود.

2. کاهش جذب آب گچ با مواد واترپروف : این افزودنی ها باعث کاهش جذب آب موئینگی ملات گچ شده و جذب آب ملات را کاهش می دهند و در نتیجه گچ ضد آب می شود.

3. تغییر روش تولید گچ : برای آن که بتوانیم گچ را در مقابل آب مقاوم نمائیم باید گچ بدون آب تبلور را ( انیدریت) که فرمول آن Caso4 می باشد. کاملا ًپودر کرده و آنرا درمحلول زاج خمیر کرده و دوباره به کوره برده تا 500 درجه حرارت دهیم و آنرا دوباره به آسیاب برده به گرد گچ تبدیل نمائیم چنین گچی درمقابل آب مقاوم بوده و طبله نمی کند و بدین لحاظ می توان از آن درنمای ساختمان که درمعرض عوامل جوی مخصوصا ًباران و رطوبت ناشی از آن قرار دارد استفاده نمائیم همچنین می توانیم از آن در سرویسها و توالتها و حمامها و آشپزخانه نیز استفاده کنیم.  سیمان

 ( استفاده از این نوع گچ درایران معمول نیست.) زاجها سولفاتهای مضاعف هستند که فرمول کلی آنها 24H2O ، R2(So4)3 ، M2so4  می باشد که درآن  M نماینده یک فلز قلیائی مانند پتاسیم و یا آمونیوم می باشد و R  نماینده یک فلز سه ظرفیتی مانند آلومینیوم – آهن و یا کرم است و معمولا ً در اصطلاح عموم زاج به زاج سفید گفته می شود.

منبع : سایت شرکت مهندسین مشاور کیا عمران :

www.4civil.ir

www.gatch.irنوع مطلب : مقالات گچ 

گچ در مقابل آب

نویسنده :
تاریخ:1392/01/6-17:44

گچ در مقابل آب

گچ در مقابل آب و رطوبت مقاومت نکرده و بسیار ضعیف است و لایه های سفید کاری اگر درمجاورت رطوبت قرار بگیرند طبله کرده و بصورت جدا ازهم در دیوار ظاهر می شود و البته پس از آنکه رطوبت ازبین رفت و محل خشک شده گچ طبله شده بحالت اولیه خود بر نمی گردد. بهمین علت ازبکار بردن گچ درمکانهایی که با آب درتماس است مانند توالتها – حمامها وآشپزخانه باید خود داری کرد و همچنین از بکار بردن ملات گچ و اندود گچ و خاک و سفید کاری بوسیله گچ درساختمانهایی که در مناطق مرطوب قراردارند باید خود داری نمود مانند مناطق شمالی ایران،دراین نوع مناطق برای سفید کاری ساختمان از سیمان سفید و یا آهک استفاده می نمایند.

البته می توان با افزودنی های شرکت مهندسین مشاور کیا عمران مقاومت گچ را در برابر آب افزایش داد به طوری که قطعات گچی را می توان در آب انداخت بدون آنکه افت مقاومت پیدا کنند و یا طبله بزنند.

این افزودنی هم جذب آب گچ را کاهش می دهند و هم مقاومت گچ را در برابر رطوبت افزایش می دهند.با این افزودنی ها می توان گچ ضد آب ساخنوع مطلب : مقالات گچ شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic